Z世代達人

播出日期:28/9/2021

香港人而家買電視都偏好智能電視,因為可以裝app同埋上網真係好方便,今日就等我同大家介紹一下,第三大電視製造廠—TCL嘅智能電視P725 系列啦!

P725 系列有唔同尺寸可以選擇,面前呢部就係50吋啦。開箱見到佢係有兩個遙控器嘅,一長一短。長嘅有數字鍵,主要用黎睇一般電視節目;短嘅就有好多快捷鍵係上面,用係上網同按 App 都好方便啦。

P725喺外型方面都好輕薄,螢幕加設左最新嘅高動態範圍圖像,呈現極為清晰嘅4K畫面,圖像品質經智能逐幀調整、可以顯示更大範圍嘅色域,仲有更佳嘅亮度,支持HDR10。音響方面用左杜比全景聲技術,令聲音好似環繞係你空間周圍咁,帶比你身如其境嘅聽覺感受。

講到明智能電視,除左可以用黎做一般嘅電視用途之外,當然仲可以上網架!P725 搭載Android TV 11系統,本身就已經預載左 Netflix 同埋Youtube 等等嘅應用程式,用 4k 大螢幕黎煲劇睇 YouTube 真係可
以稱為一個享受,仲可以 Download 埋 Now E 電視版,全方位既節目等住我地睇。除此之外,P725 仲配備埋Google助理功能,只要對住佢講「OK google」,佢就會出黎幫你架啦。

「OK google」

「聽日嘅天氣點?」

「講下笑話比我聽下。」

除左用App之外,仲可以接駁自己部手機,禁個制就ok架啦,可以投影相片、影片同音樂上電視螢幕,仲可以將自己部手機變成搖控器,等我而家試下先!

連接方法非常簡單,係電視上點選多屏互動,同時手機開啟專屬既APP「MagiConnect」,電視手機連接同一個Wifi就可以架啦。用戶可以選擇投射成個手機畫面,或者單純投射圖片同影片都可以,手機入面有咩好睇嘅野都可以Share出黎一齊睇下!

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims