Show Happy

播出日期:7/6/2024

陳明憙(Jocelyn)推出音頻治療單曲系列第七章《請勿打擾模式》,提醒大家要容讓自己有暫時「熄機」的空間,不讓外界的紛擾影響自己,為自己製造一個精神層面的喘息空間。
 
今次Jocelyn送請了好朋友劉君冬(Dorothy aka 多姐)填詞,兩個外在個性極其衝撞的女生,原來在日常生活上都同樣受著各種來自外界的困擾,當Jocelyn提出想做一首關於私人時間的歌曲時,就想到了多姐。她們甚至不太用文字溝通,而是透過互傳meme圖,甚至大家都想起同一張meme圖,Jocelyn就知道找對了合作單曲。而態度直接鮮明的多姐,相對大膽的用字亦讓Jocelyn上了一課,明白到自己的一些恐懼及壓抑,不經意地又療癒了自己。而Jocelyn亦很喜歡多姐以手機為切入點,因為除了大家都容易有共鳴之外,原來Jocelyn自己已有十多年讓手機不響不震,用一種佛系的狀態讓外界去接觸她,而手機實在讓人接收太過資訊,所以開啟請勿打擾模式,給予自己一個充電時間是很重要。

Show Happy
主持:昆頓
嘉賓:陳明憙
__________________________________
想睇更多精彩片段?記得訂閱我地嘅Channel同Like我地嘅Facebook!
Facebook Page: https://www.facebook.com/meeeepmore

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims