Z世代達人

播出日期:2/3/2020

繼早前有流動網絡供應商提供額外嘅數據流量俾用戶之後,為咗同客戶「疫」境同行,香港寬頻亦都宣佈,將會向個人同埋商業客戶減免一個月嘅月費,最高減免費用分別係每戶港幣 $200 同埋 $500。不過相關嘅減免係要通過一個簡單嘅登記先至可以完成個喎,點做法?今日就同大家睇吓!
如果你係香港寬頻嘅個人用戶,呢個減免申請可以喺 MyHKBN 手機應用程式入面完成。當你下載咗呢個應用程式之後,首先以你嘅客戶號碼同埋密碼登入、之後拉落去「我的換領/優惠」、搵番「逆境同行 - 豁免一個月服務費用」呢張Coupon,㩒「立即換領」,跟住就完成喇!
如果你係用緊香港寬頻嘅商業用戶,你嘅登記電郵將會收到由香港寬頻發出嘅優惠碼電郵,憑呢封電郵入面嘅優惠碼,同埋你嘅商業登記證號碼,去 www.hkbnes.net,揀「逆境同行」、再拉落去商業用戶一項,再揀立即登記,之後輸入你嘅商業登記證號碼同埋啟動碼,咁就完成登記!
今次香港寬頻嘅減免措施令到用緊佢哋嘅用戶受惠,我亦都希望借呢個機會祝願疫情快啲過去,各行各業重上軌道!
《Z世代達人》
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims