Z世代達人

播出日期:9/3/2018

最新嘅科技資料、潮流玩意,都有《Z世代達人》麥卓華到處搜羅送到你面前!

手機無線充電在近年興起。你又知唔知你附近既快餐店都可幫你既手機無線充電呢?

講緊就係QI無線充電。雖然無線充電在近年既旗艦手機先至正式興起,但係其實呢個制式,在好多年之前,已經存在, 睇吓呢塊充電版,就係我起五六年前買的。

現在市面既旗艦手機、包括iPhone 8、8 plus、iphone Z,Galaxy S8系列同埋 Galaxy Note8 等其實都支援QI無線充電,今日就來到太古城既麥當勞、見到檯面有一個個圓型既充電器,就當然要試下啦。

乜都唔駛做,只要將部電話放在充電器上,電話就會進入充電模式。試埋Galaxy S8呀! 都得! 咁就好喇,以後唔駛插來插去、都可以一邊食野一邊充電一邊睇手機啦!

不過走之前,記得拎番手機呀! 

《Z世代達人》
主持:麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims