Z世代達人

播出日期:2/5/2018

最新嘅科技資料、潮流玩意,都有《Z世代達人》麥卓華到處搜羅送到你面前!
 
智能手機既發達,今時今日我地都習慣使用即時通訊軟件作溝通,呢類以文字為主既通訊模式,有時都免除咗用說話溝通嘅尷尬。不過有時我哋做嘢可能太忙,又或者真係暫時唔想覆短信,但睇咗又會比對方知道,唔覆或者會比人話已讀不回。如果你用緊Android手機,今日既介紹就可能幫到你喇!
 
講緊嘅就係呢個叫做「已讀不回助理」嘅流動應用程式。佢可以俾你睇到包括WhatsApp、Facebook Messenger、以至Line等即時通訊軟件嘅訊息,但對方嘅手機上邊就唔會出現已讀既標示。下載左之後打開呢個流動應用程式,佢首先會要求加入「訊息通知」嘅授權。你可以跟住佢嘅連結,授權之後最好重開一次部手機,已讀不回助理就會開始生效㗎啦!
 
當我收到WhatsApp嘅訊息,手機雖然有預覽,但係有時訊息太長或者之後有更多新嘅訊息呢個預覽就會冇咗。有咗已讀不回助理,佢就會記錄晒收到嘅訊息,你想睇又唔想俾人知道你睇咗嘅時候,只要按入去就一目瞭然啦,再睇下發送訊息嘅手機?都只係顯示收到未讀架! 
 
仲有一樣特別既地方,就算對方刪除左個訊息,因為已讀不回助理已經記錄在案,所以你連刪除左既訊息都睇到架!
 
另外,除咗WhatsApp ,收到 Facebook嘅Messenger訊息都一樣得!不過由於IOS平台對於通知既收集同管理比較嚴格、所以呢類程式暫時在App Store係搵唔到架!
 
《Z世代達人》
主持:麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims