Z世代達人

播出日期:1/3/2019

其實AR技術同埋咖啡店本來就大纜都扯唔埋嘅,不過連鎖咖啡店Starbucks就著一個櫻花嘅推廣,將AR技術同咖啡店拉埋一齊。究竟係點呢? 今日即刻同大家玩下!

Starbucks為咗推廣佢哋嘅季節限定櫻花系列產品,今次用上咗AR技術配個宣傳。只要你用手機掃描佢哋海報上面嘅QRCode,之後畫面就會出現咗今次活動嘅頁面,再用呢個頁面入面嘅框框,對準海報上面嘅櫻花,手機感應到後,畫面就會慢慢開出一棵櫻花樹喇。行遠D睇下?成棵樹出晒來!成間咖啡店好似開喺櫻花樹下一樣,呢刻仲可以影埋張相直接Share出 Facebook同埋IG! 人客玩得開心、Starbucks亦廣收宣傳嘅效果!

隨著智能手機功能越來越龐大,AR同VR技術除咗用在以上呢類玩意之外,好多實用嘅功能其實都相繼推出,好似為傢私實景度尺、以至實景導航等等。你對呢啲技術同應用又點睇呢? 同我一齊傾下!

Z世代達人
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims