Z世代達人

播出日期:23/8/2019

Payme可以話係香港近年流行嘅電子錢包、除咗因為介面易用之外,作為第一批本地嘅電子錢包,喺「早着先機」嘅情況之下,亦都加大咗 Payme 嘅市場佔有率。

2018 年當轉數快推出嘅時候,Payme 系統未有即時加入轉數快嘅功能,相信一眾用家都非常失望。不過呢個功能最近就隨住新版 Payme 而一齊推出,同大家一齊睇下!

新一代嘅 Payme 支援由更多銀行增值電子錢包,同埋發錢去其他嘅電子錢包陣營,不過如果你好似我咁,之前已經加咗滙豐銀行嘅戶口同埋信用卡,以前已經設定咗滙豐嘅收款戶口、呢個新功能就幫助唔大。

不過我就建議你 Update 咗 Payme app 之後第一時間去設定「轉數快」喇。好似我咁,只要確認番你嘅手機號碼同埋電郵地址,轉數快就好快設定好。好處就係當你要喺 Payme 收錢嘅時候,有人無 Payme,你一樣可以用其他嘅網上銀行或者電子錢包增值,方便好多架!

我就試一次由 Tap and Go 嘅 App 過錢去 Payme 先。首先打開我嘅 Tap and Go App,之後揀 Pay Buddy,再輸入銀碼,好等我試吓轉15蚊先, 跟住輸入番收款人、即係我嘅電話,再揀埋 Send 去我嘅 Payme 戶口。睇番 Payme App,15蚊已經即時到帳啦。

另外、如果你預設嘅收款銀行唔係滙豐,以前你可能要等多一個工作天先至可以拎到錢。但係隨著 Payme 加入轉數快服務,而家只要設定好 FPS 轉數快嘅設定,喺錢包過錢落自己銀行嘅戶口,都可以做到即時收款啦!

提提大家啦,因為增值方便咗,所以官方透露可能減低每個月由信用卡增值電子錢包嘅上限,由原先港幣$5000一個月大幅減到兩千蚊一個月,鍾意用呢個方法儲分嘅朋友就要額外留意!

《Z世代達人》
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims