Z世代達人

播出日期:10/4/2020

有冇諗過你可以電子領養動物園入邊嘅動物,好似白老虎、長頸鹿、甚至熊貓返屋企呢? 好多旅遊設施包括動物園都被迫暫停營運。為咗確保有足夠嘅資金維持動物園龐大嘅日常基本開支,馬來西亞國家動物園最近就推出咗電子領養動物計劃喎。點玩法?今日就同大家睇吓!

你只要去到呢個網址,願意捐出馬幣 25 或者以上,就可以選擇電子領養其中一款動物,當然呢個只係象徵嘅意義,動物就唔可以跟你返屋企喇,不過動物園都會繼續幫你睇住隻動物嘅,而且你仲會獲發一張電子證書,捐款馬幣 50 以上,馬來西亞國家動物園仲會送出門票同埋紀念品,將來仲可以實地探吓你領養嘅動物同埋佢哋嘅鄰居添啊!

網頁暫時只係支援以馬來西亞嘅網上銀行付款,我今日就領養咗隻熊貓,咁你呢?

《Z世代達人》
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims