Z世代達人

播出日期:22/4/2020

喺 Facebook App 入面睇過乜嘢,或者開心 Share 過乜野,又或者你嘅打卡記錄,好多朋友都預咗資料點都會俾 Facebook 用嚟做廣告同埋推廣嘅數據。不過最驚人嘅係,如果你手機 Login 咗 Facebook app 或者瀏覽器 Login 過 Facebook,手機去部份網頁或者用部份 App 嘅瀏覽記錄,甚至購物資料都會一一畀晒 Facebook,唔信?一齊睇吓!
只要你打開手機嘅 Facebook App,揀右下角嘅「選項」、「設定和私隱」、「私穩捷徑」、之後拉到去下面、「你的 Facebook 資訊」,之後再揀「查看或清除你的 Facebook 站外動態」,㩒下呢堆 Icon 入多次你嘅 Facebook 密碼,嘩!睇吓!我呢幾日用手機 Chrome 或者好多 App 做過嘅嘢,都一一記錄晒!唔好以為係 Facebook 主動拎呢啲料,根據 Facebook 嘅解釋,呢啲資料都係商業網站或者應用程式透過 Facebook 商業工具自動發送俾 Facebook 嘅!問你驚唔驚!唔好以為淨係知道你去過乜嘢網站或者開過乜嘢 app 喎,原來連你搜尋過乜嘢商品、買過乜嘢又或者捐款都有機會記錄在案㗎!呢啲數據日後又會配合返廣告營銷,呢個亦都解釋到點解成日都會有啲「咁啱」嘅 Facebook 廣告走出嚟。
我諗都冇乜人鍾意自己嘅資俾人 Send 晒俾 Facebook 嘅,首先你應該揀「清除紀錄」,將 Facebook 已經有嘅記錄取消。跟住你可以好似我咁,去「更多選項」、「管理未來的動態」,之後熄番「未來的 Facebook 站外動態」,Facebook 就會停止紀錄相關嘅資料喇!你又做咗未呢?

《Z世代達人》
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims