Z世代達人

播出日期:25/1/2018

最新嘅科技資料、潮流玩意,都有《Z世代達人》麥卓華到處搜羅送到你面前!

原來用手機就可以好簡單咁影低份文件變咗PDF檔,iPhone同Android機都得,等《Z世代達人》麥卓華用三分鐘教識你點用!

《Z世代達人》第10集
主持:麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims