Z世代達人

播出日期:1/2/2018

最新嘅科技資料、潮流玩意,都有《Z世代達人》麥卓華到處搜羅送到你面前!

領展嘅手機app「泊食易」,幫大家喺佢旗下商場輕易搵食同泊車,最近仲upgrade咗可以用QR Code泊車入閘,仲有其他新功能添!

手機品牌小米旗下嘅紅米系列,剛推出咗全新嘅紅米5 Plus,功能係點?試俾你睇啦!

《Z世代達人》第11集
主持:麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims