Z世代達人

播出日期:18/1/2019

喺現今嘅Z世代,環保同方便都係同樣重要。有時我哋飲完膠樽飲品後,想搵地方回收膠樽都好困難,有時搵到地方回收,但好似要等登行過去呢又唔係幾著數咁,所以今日嘅介紹就可能幫到你喇。
 
講緊嘅就係呢部Carbon Coins 膠樽回收機喇。呢部機非常易用,首先你要下載佢哋嘅流動應用程式,同埋登記使用服務。之後按「開始」、再掃描你手上膠樽嘅條碼,系統就會識別呢個樽可唔可以回收,如果無問題,你就可以按指示將膠樽放落右面嘅回收筒,如果多個一個膠樽,就重覆呢個步驟。由於呢個服務剛剛推出,有部份水貨或者入口產品未必有條碼資料,暫時就回收唔到呢類貨品。
 
當放晒所有膠樽落回收機之後,只要按機上面嘅「完成」掣,系統就會提示你掃描你嘅會員QRCode,咁就搞掂晒!系統仲會即時將積分加入你嘅戶口入面,只要儲夠指定積分,你就可以換拎禮物同埋現金券!
 
回收番來嘅膠樽,將會以認證嘅標準,先行清洗消毒、再碎成碎片、融化成顆粒、拉絲成紗線、最後製成環保織品。
 
全港現時大約有十幾部carbon coins回收機,包括在屯門市廣場、荃新天地、數碼港、藍灣廣場同埋利東街等等。
 
以後如果有膠樽,就不妨先行分類處理,再將呢D膠樽帶到呢部機回收,為環保盡一分力之餘,仲可以賺積分換禮物、一舉兩得!

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims