Z世代達人

播出日期:14/6/2019

近嚟收到用開 iPhone 嘅觀眾問我幾個操作上嘅問題,我今日就綜合咗幾個得意又實用嘅隱藏功能同大家分享一下!

宜家唔同嘅 App 都會有廣告 Banner 嘅出現,有啲係你主動想按入去,亦都有啲唔小心按到,總之搞下搞下,Safari 就會開咗一大堆廣告嘅視窗。

用開 Chrome 嘅朋友都知道、Chrome 喺當眼處會有「關閉全部」呢個功能。但係 Safari 就搵極都搵唔到喎,最後就要一個一個 App 咁推走。原來你只要長按 Safari 右下角嘅分頁掣,就會有呢個包括關閉全部分頁嘅選單走出嚟,一個掣就可以搞掂哂,以後就唔駛一個一個 App 咁推走啦!

Screen Capture 就用得多喇,但有唔少用緊 iPhone 嘅朋友唔知道原來 iPhone 係有內置嘅螢幕錄影功能。點搵出來?

去「設定」、「控制中心」、「自訂控制項目」、之後將「螢幕錄影」掣揀番出嚟就用到。以後要錄螢幕,可以拉番個控制中心出嚟,揀呢個圖示、跟住3秒鐘之後就開錄錄影喇! 

不過要留意喇,唔講你唔知喎,用 3D-Touch 按住控制中心嘅幕錄影掣,就會出現更多嘅選項,你可以揀錄影之後用乜野應用程式處理,最多人唔知嘅,就係可以揀埋用唔用手機嘅 Mic 接收現場聲! 

唔知呢類功能、在iOS13 又有無其他新發現呢?

《Z世代達人》
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims