Z世代達人

播出日期:19/7/2019

好多朋友都鍾意趁放假離開香港自駕遊。今時今日拎住 Google Maps,已經好少出現搵唔到路嘅情況。唔好以為 Google Maps 一定要上到網先用到喎,其實好多時揸車都會經過荒山野嶺,電話嘅訊號未必收到,咁我哋可以點做呢?

好多用緊 Google Maps 嘅朋友都唔知道原來係可以預先下載你去嘅地方附近嘅地圖嘅詳細資料,就算上唔到網,只要你嘅電話嘅GPS操作正常,都一樣可以用到導航功能架!

舉個例呀,好似我咁準備由墨爾本揸車去悉尼,我可以先開啟 Google Maps 手機應用程式,搜尋墨爾本,之後揀返左邊嘅功能表,揀離線地圖,跟住揀返下邊嘅自訂地圖,就會出現個選擇框格。留意番呢個框架入面嘅地圖其實係可以再放大同埋縮細個喎,我通常就會將呢個地圖縮到最細,下載最多嘅面積,跟住記住下載到去邊度左右,再重複上面嘅步驟下載埋其他相關嘅區域,咁呢程車中間就算收唔到電話信訊號都冇有怕啦!

講多樣野你聽呀,出發前計劃旅程嘅時候搵到想去嘅地方,其實你可以好似我咁用內置嘅儲存功能記起 Google Account 入面,去到目的地之後,
揀番你的位置入邊相應嘅景點,就唔使次次開車先至搵目的地啦!

《Z世代達人》
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims