Z世代達人

播出日期:20/12/2019

2019 年各大電訊商除咗摩拳擦掌準備 5G 嘅業務之外,外遊數據漫遊服務都係一個重點嘅競爭項目。近日 3HK 同系嘅豐澤 Fortress 就推出咗全新嘅 HahaSIM 數據漫遊卡,主打平價嘅日費計劃。我哋一齊睇吓!
HahaSIM 賣 $100,入面嘅面額亦都係 $100,可以用嚟買唔同嘅數據漫遊組合。你首先要下載 haha Travel 手機應用程式,之後就將你嘅 HahaSIM 捆綁到程式入面,跟住再揀番需要嘅漫遊數據組合,到達目的地之後只要插入 Sim 卡同埋開番手機嘅數據漫遊就用到喇!
價錢方面,亞洲地區嘅收費係 $10 - $15 / 日、澳紐、北美係 $18、而歐洲大部分地區就係 $23 / 日,每日頭 500MB 係高速嘅數據,用過咗就會限速到 128kbps。不過大家要留意喇,每日係指香港時間 00:00 - 23:59 計算,如果去其他時區嘅朋友就要留意喇。
另外,呢張卡只要你增值,或者開通漫遊組合,有效期就會延長 365 日,今次用唔晒嘅儲值額,就可以留番下次旅程慢慢用啦!
HahaSIM 暫時只係喺豐澤門市同埋網店有售,每張 $100。
《Z世代達人》
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims