Z世代達人

播出日期:24/4/2020

時不時都有朋友問我,有無乜嘢手機 Plan 可以平平哋 Keep 號碼,或者俾老人家用,但係又要有少少數據同埋通話分鐘喎。聽落好似冇乜可能,不過今日介紹嘅呢個服務就可能幫到你喇!
講緊嘅就係香港其中一間虛擬流動網絡供應商 IMC-Networks,最平嘅 Plan 都係港幣 $88 一年,包埋 2GB 最高 42mbps 速度嘅 4.5G 數據同埋400香港通話分鐘,除開都係 7 個幾港幣一個月!帶號碼過台手續亦都好簡單,全部網上完成,好似我今日咁呀,網上俾完錢,好快就收到電郵,交埋基本資料之後就等過台!有嘢唔明仲可以隨時透過 WhatsApp 或者佢哋網上即時查詢問,非常方便!
如果 2GB 嘅數據唔夠用,網頁上面亦都有好多其他嘅選擇,好似呢個 $298一年,有 30GB 數據,圍番都係 $10/GB 左右,每月大約 $25 就有平均 2.5GB 數據用,計番真係好抵!
你可能會話,話晒都係虛擬台,而且仲係儲值卡,安唔安全?佢哋其實係同 CSL 合作,網絡質素絕對冇問題,不過安全起見等我做個測速先。下載速度接近網頁所寫嘅最高 42mbps,收貨啦!
萬一唔見咗張卡,佢哋獨有一個貼心嘅服務,憑你嘅資料就可以補返張卡,如果你驚到期唔記得增值?佢哋仲可以預先買定額外一年嘅增值計劃,成年流流長,點都冇藉口唔記得買喇掛!咁 Keep 號碼用儲值卡都唔怕啦!
唯一可惜嘅係呢張卡唔支援漫遊服務,如果你經常外遊又要收認證嘅短訊,就要留意喇!希望遲啲有漫遊版本可以選擇啦!

《Z世代達人》
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims