Z世代達人

播出日期:23/5/2018

最新嘅科技資料、潮流玩意,都有《Z世代達人》麥卓華到處搜羅送到你面前!
 
早前八達通聯同Samsung推出左內置於Samsung Pay錢包入面嘅Smart Octopus虛擬八達通卡,除左一般嘅八達通功能之外,仲加入咗用Samsung Pay入面嘅信用卡即時增值功能。今日就同大家一齊申請同試用!
 
今日就用我部S8試下呢個服務。我之前已經登記咗Samsung Pay功能,打開Samsung Pay,之後按八達通嘅選項,入到來可以選擇轉移你現有嘅八達通卡到呢部電話,或者開過一張全新卡。我就揀咗開過張全新嘅成人八達通,同意埋相關嘅使用條款後,就來到付款一欄。你可以選擇第一次要儲值嘅金額,我就揀左$100,加埋$50既八達通按金,同埋留番將來退款用嘅人名及電話號碼,之後就會來到付款頁面,以Samsung Pay錢包入面既信用卡俾錢就完成。之後大約需要1分鐘,呢張卡就成功加入Samsung Pay錢包喇!
 
頭先提過,除左一般嘅自動增值或者以現金於便利店增值外,Smart Octopus仲可以透過Samsung Pay入面嘅信用卡增值,最低每次金額係$300。不過留意喇,以信用卡堵值Smart Octopus,係會有2.5%嘅手續費,不過在推廣期內首$1000增值額所收取嘅增值費用係會全數回贈。
 
如果大家有留意,其實之前都有網絡商推出過八達通SIM卡服務,咁如果已經用緊呢種八達通Sim,仲可唔可以用埋Smart Octopus呢? 原來係可以架! 好似我咁,之前一直用開內置於SIM卡入面嘅八達通Sim,頭先加埋張Smart Octopus,部機就即係有兩張八達通卡喇。但俾錢嘅時候,究竟會扣邊張八達通呢? 原來我地可以自己Set架!
 
當你設定完成咗張Smart Octopus之後,系統其實會提示你,預設呢張新嘅Smart Octopus俾錢。
 
咁如果想用番內置嘅SIM卡八達通又可以點呢?去設定、連接、NFC與付款、再按右上角嘅「預設NFC方式」、本來用Smart Octopus嘅設定係崁入式安全元件,只要改番用SE Sim卡就可以了。
 
《Z世代達人》
主持:麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims