Z世代達人

播出日期:30/5/2018

最新嘅科技資料、潮流玩意,都有《Z世代達人》麥卓華到處搜羅送到你面前!
 
大家去旅行好多時都會遇到語言不通上嘅難題,今日為大家介紹嘅就應該幫到手啦!
 
呢部「Pocketalk」人工智能翻譯機。佢喺大部份嘅地方都可以即時以雲端分析你嘅說話同埋翻譯出你想要嘅語言,去日本、甚至歐洲內陸地區呢啲英文都未必溝通到嘅地方就最殺食喇。
 
呢部Pocketalk內置上網功能,隨機已經包左一張2年服務嘅Sim卡。呢部裝置都係以Android平台做骨幹,到咗設定畫面,見到左右兩邊就係原本同埋要翻譯成嘅語言,要設定好簡單,只要按兩下左面或者右面嘅箭咀,揀多達63個唔同嘅語言!
 
呢部機暫時只在日本優先發售,想知多啲,可以去佢哋嘅網址睇睇架!https://www.pocketalk.net/
 
《Z世代達人》
主持:麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims