Z世代達人

播出日期:1/6/2018

最新嘅科技資料、潮流玩意,都有《Z世代達人》麥卓華到處搜羅送到你面前!
 
Wechat對於大部份人來講,都只係其中一個常用嘅即時通訊軟件,同埋諗起近年流行嘅微信支付。你又有冇諗過, WeChat都可以同你公司嘅商務網上理財拉上關係呢?滙豐銀行就推出咗透過微信平台綁定私人帳號嘅商務理財服務,點玩法?今日就同大家睇吓!
 
因為保安嘅理由,以往要登入商務理財戶口,除咗要一般嘅用戶名稱同埋密碼之外,仲要透過保安編碼器輸入隨機密碼,先至可以成功登入。有時你淨係想查吓公司戶口結餘或者有冇人轉帳俾你,下下要用到保安編碼器,其實都幾麻煩。
 
要使用呢個服務,你首先要喺微信嘅頁面搵到滙豐香港商業理財嘅官方帳號,或者你直接掃描滙豐提供嘅QR code都可以。搵到官方帳號之後,就要開始綁定戶口嘅程序,佢首先會提示你輸入網上理財戶口嘅用戶名稱,之後就要輸入你嘅私人密碼同埋保安編碼器嘅隨機密碼,跟住揀埋戶口入邊你想綁定嘅戶口,程序就完成㗎啦!
完成左綁定嘅程序,我哋就試吓用呢個服務呀!
 
你只要去到滙豐香港商業理財嘅對話頁面,下面就有唔同服務嘅選項。主打嘅就係銀行服務啦。等我試吓選擇戶口結餘先,我公司戶口嘅結餘,好似一般訊息咁,即刻顯示咗出嚟啦!比以往要用保安編碼器登入簡單得多。除咗查詢戶口結餘功能之外,亦可以睇到匯入款項同埋簽帳卡嘅結餘。當然啦,轉帳或者其他高風險嘅交易項目你都仲係要透過網上理財去處理架!
 
除咗頭先介紹過嘅銀行服務之外,頁面仲提供咗虛擬助理嘅查詢服務同埋分行地址等等嘅資料。以後就唔好再話WeChat淨係一個即時通訊軟件咁簡單喇!
 
《Z世代達人》
主持:麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims