Z世代達人

播出日期:15/6/2018

最新嘅科技資料、潮流玩意,都有《Z世代達人》麥卓華到處搜羅送到你面前!
 
四年一度嘅世界盃開鑼喇,免費電視都只係會播總決賽同埋一啲重要賽事,但有時又想趁下熱鬧呀睇返一兩場世界盃分組賽,又唔想俾錢睇,咁可以點呢?今日就教你免費同合法睇世界盃!
 
講緊嘅就係HKT旗下嘅ClubSIM 推出免費送世界盃一日通行證推廣活動。點免費法?原來你只要用ClubSIM買入面嘅任何組合,佢哋就會送兩張一日通行證俾你喇!
 
之後你只要下載NowE應用程式,同埋免費登記使用,再喺指定嘅頁面輸入通行證啟動碼,就可以免費睇一日世界盃啦!可能你會話,我想喺電視睇喎!冇問題!NowE係支援輸出畫面去大電視架!
 
計吓數啊,如果你屋企有兩三個人,加埋其實就可以最多拎到六張一日通行證,應該都夠用啦!而且買咗嘅數據漫遊計劃,之後去旅行一樣可以用返,抵晒!
 
《Z世代達人》
主持:麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims