Z世代達人

播出日期:1/2/2019

之前好多人都話呢,八達通卡斷咗香港嘅交通支付市場,不過由2019年開始,可能呢個情況就會有變喇,因為香港支付寶正式殺入呢個交通支付市場,點用法呢?今日同大家睇睇!
 
要用呢個服務,首先你要有支付寶香港嘅帳戶,同埋更新到最新嘅版本。之後打開支付寶香港手機應用程式,之後可以去「付款」入面,「易乘碼」嘅選項,又或者直接在主頁揀 「易乘碼」  ,之後可以按「立即啟用」,再輸入你嘅支付密碼,就成功啟動呢個「易乘碼」功能!
 
好多人會好奇,係唔係一定要上到網先可以用到呢個功能!支付實香港強調,「易乘碼」可以離線完成交易,咁就要試下喇!首先我開咗飛行模式,之後再打開支付寶香港嘅「易乘碼」,上車試下先… 得咗! 由於裝在車上嘅QRCode 掃瞄器比一般用嘅大同靈敏,所以今次嘟QRCode唔駛好似平時在快餐店用咁掃來掃去,體驗亦同用八達通差唔多。上咗車,當我打開番行動數據之後,$9.90 嘅車費就即時會在電子錢包中扣除,收費詳情亦都可以在乘車紀錄一欄裡面搵到。
 
現時只有呢條由中環交易廣場開去碧瑤灣嘅8X線專線小巴用到呢個服務,不過在今年內,將會有大約90條專線小巴路線可以支援「易乘碼」。不過要留意嘅係,暫時「易乘碼」唔支援轉乘優惠同埋某啲收費嘅選擇,如果你嘅車程有包括呢類收費或者優惠,就暫時唔好用住喇!
 
Z世代達人
麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims