Z世代達人

播出日期:21/2/2018

最新嘅科技資料、潮流玩意,都有《Z世代達人》麥卓華到處搜羅送到你面前!

香港國際機場出名大,有時出發前突然要買本雜誌或者買杯野飲,又或者想搵間藥房買D平安藥,唔熟路都未必咁易搵到。不過宜家只要用佢地推出嘅「我的航班」手機應用程式嘅內置功能,你部電話就可以變身你嘅導遊!

用法好簡單,只要開啟「我的航班」手機應用程式,揀選要搵嘅鋪頭類型,再揀返要搵嗰間鋪頭,之後經過定位佢就會話俾你聽最近係邊一間同埋究竟有幾多間係附近喇。

而且可以選擇以地圖顯示,或利用手機的相機功能作實景導航,畫面入邊會顯示出方向。要用到呢個技術,除左要開定位功能外,記得要開籃牙功能!因為室內導航技術最主要係使用以藍牙為基礎嘅Beacon技術去進行。

《Z世代達人》
主持:麥卓華

追蹤我們
公司殊榮
Copyright Claims
Copyright Claims